Od marca 2017 r. Zespół Szkół Licealnych realizuje we współpracy z Gimnazjum w Giraltovcach mikroprojektu pt. „Nasze Karpaty – budujemy przeszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 


 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com